Зъболекари | Зъболекарски кабинети | Zabolekar.ovo.bg - Алергологични проблеми в стоматологията; огнищна алергия

ЗъболекарБГ

 

Алергологични проблеми в стоматологията; огнищна алергия

Алергологични проблеми в стоматологията; огнищна алергия

Алергичните състояния представляват основен медико-социален проблем, тъй като показват тенденция към зачестяване. Почти 15 % от населението на света страда от определена форма на алергично заболяване.
 
За да се приспособява към постоянно променящите се условия на околната среда човешкият организъм притежава система от механизми на субклетъчно, клетъчно и органно ниво. Елементи на реактивността на организма, наред с функциите на нервната и ендокринната системи, са имунитетът и алергията.
 
Като защитна система от реакции, имунитетът е възникнал на основата на т.н. имунокомпетентна система, включваща редица активни клетки от костния мозък, далака, лимфните възли и други органи.
 
Основна функция на имунната система е разпознаването на "чужди" обекти /антигени/ от външната среда и от организма, и неутрализирането им. Такива чужди тела /антигени/ могат да бъдат бактерии, вируси, паразити, чужди белтъци, високомолекулни съединения и други вещества. Разпознати като "чужди", антигените предизвикват реакция на имунокомпетентната система и тя създава специфични белтъци-антитела. Целта на този процес е да бъдат обезвредени различните антигени.
 
Докато имунитетът представлява защитна система от реакции, то алергията е проява на реакции на свръхчуствителност към различни фактори на околната и вътрешната среда на организма, наречени алергени. Алергениът, проникнал в човешкия организъм, предизвиква реакция на свръхчуствителност при повторен контакт с него, т.е. предизвиква алергична реакция.
 
Понастоящем се приема следната класификация на алергизиращи вещества: битови, бактериални, плесенни, хранителни, лекарствени, индустриални, физикални, автоалергенни и други. Мощен алергизиращ фактор е бактериалната флора на умъртвените зъби, при пародонтопатия. Бактериалните огнища в устната кухина и зъбите обуславят развитието на алергични заболявания с увреждане на ставите, бъбреците, сърцето, съдовете, очите, кожата и други органи и системи.
 
За лекарствените алергени приетата доза няма съществено значение. Минимално количество от лекарственото вещество може да предизвика тежка алергична реакция /уртикария, дерматит, бронхоспазъм, шок/.
 
Огнищната /фокална/ алергия е болестно състояние, причинено или поддържано от т.н. огнища.
 
Под фокус или огнище се разбира всяко локално морфологично изменение, което притежава способност да предизвика болестни процеси в отдалечени органи и системи.
 
Алергичните стоматологични заболявания според начина на протичане се разделят на леки, средно тежки и много тежки.
 
Те се изясняват с различни по сила и тежест признаци:
   - по-слаби /сърбеж, оток в устните, на клепачите, бързопреходен кожен обрив/,
   - по-силни /обща възбуда, учестено дишане, сърдечно-съдови нарушения/,
   - силни /гиганска уртикария, оток на Квинке, афти, язви по кожата и лигавиците/,
   - много силни /сърдечно-съдови, дихателни, храносмилателни, нервно-психични/,
   - алергичен шок със смъртен изход.
Огнищната алергия от стоматологичен произход се изявява с лесна умора, безсъние, главоболие, слабо покачване на телесната температура.
 
Лечението се състои в отстраняване на активните огнища по терапевтичен или хирургичен начин, ортопедично възстановява не на функционалната годност на пародонта както и на нормалната реактивност на организма. Необходимо е предовратяване на всички усложнения от алергично естество, за да се избегнат хронични органни и системни поражения.