Зъболекари | Зъболекарски кабинети | Zabolekar.ovo.bg - Комплексно лечение на заболяванията на пародонта

ЗъболекарБГ

 

Комплексно лечение на заболяванията на пародонта

Комплексно лечение на заболяванията на пародонта

Причините за възникване на заболяванията на пародонта са различни, а това изисква комплексен лечебен план и висока компетентност на стоматолога-пародонтолог.
 
Принципните постановки на конкретния лечебен план са: отстраняване на причините от външен и вътрешен характер, въздействие върху механизмите на болестния процес и повлияване на локалната и общата съпротивителна способност на организма. Целите на комплексното лечение се постигат с методите и средствата на медикаментозно, ортопедично-ортодонтско и хирургично лечение.
 
С медикаментозното лечение се въздейства пряко върху зъбната плака, зъбния камък, микроорганизмите, ендокринните, хормоналните и други болестотворни фактори. Бактериалната плака се отлага върху зъбните повърхности и прехода им към венечните ръчове.
 
Най-добре плаката /налепът/ се почиства чрез правилно и ре довно поддържане на устната хигиена, като се използуват и антибиотици, ензимни препарати, неорганични и органични флуориди и други средства. Наред с това се прилагат и вещества за фиброзиране /уплътняване/ на венците. Употреба на биогенни стимулатори, които подобряват клетъчния обмен и регенеративните способности на тъканите /хиа лурин, инсадол и други/ е полезна.
 
Показано е витаминолечение /витамин С, Д2,Е, К и други/ или с комбинирани витаминни препарати /витарал, викомплекс, супрадин, кобидек и други/. Важно място заема ортопедичното лечение, особено и т.н. "оклузивна" травма. Ортопедичното лечение цели възстановяване на нормалните съотношения между зъбните редици в статистичен и динамичен план, възстановяване на цялост та на зъбните редици и медикобиологично преустрояване на наличния сборен пародонт. Специфичен метод представлява селективното изпиляване.
 
Решаващо значение има шинирането на зъбите, с което се отстранява травмиране то. Шините са сменяеми и несменяеми. Аномалиите в ортодонта се коригират със специални апарати. Хирургичното лечение се състои в кюретаж, остеопластика, гингиво пластика, зъбна екстракция. За лечение на костни дефекти се използуват керамични материали. В комплексния лечебен план се включва физикално лечение, включително лечебен масаж.