Зъболекари | Зъболекарски кабинети | Zabolekar.ovo.bg - Обезболяване в стоматологията

ЗъболекарБГ

 

Обезболяване в стоматологията

Обезболяване в стоматологията

Проблемът за болката има особено значение за медицинската практика. През последните години се наблюдава стремеж всички стоматологични манипулации и интервенции да се извършват безболково.
 
Обезболяването в хирургичната стоматология и лицево-челюстната хирургия е основен метод в многообразната лечебно-амбулаторна и оперативна дейност. Много от оперативните намеси изискват общо обезболяване, тъй като са особено тежки, продължителни и рискови, поради това че лицево-челюстната област е силно инервирана и кръвоноснабдена шокогенна и оперативната работа се извършва в съседство с големи кръвоносни съвове и нерви.
 
Във всекидневната практика се използува както местното, така и общото обезболяване: премедикация, местно обезболяване с контактна /апликационна/ аналгезия, обезболяване посредством апарати /електро-лазерна акупунктура и други/.
 
Местното обезболяване има важно приложение при кариеса, пулпита, периодонтита, изпиляване на зъбите с витална пулпа. За избягване на усложнения инфилтрационната и проводната анестезия трябва да се прилагат много внимателно, като предварително трябва да се получи информация за прояви на свърхчуствителност, непоносимост и алергия. Общото обезболяване се извършва от лекар-анестезиолог с прилагане на съответна апаратура.