Зъболекари | Зъболекарски кабинети | Zabolekar.ovo.bg - Орална имплантология

ЗъболекарБГ

 

Орална имплантология

Орална имплантология

Оралната имплантология /присаждане на чужди тела в устната кухина/ използува хирургично-ортопедични методи за лечение на дефекти на зъбните редици и обеззъбени челюсти посредством имплантати-протези. Използуват се главно три вида имплантати:
   - Вътрекостни /изкуствени зъби и корени - винтови, игловидни и листовидни/;
   - Субпериостални - под костната обвивка;
   - Имплантати за възстановяване на загубени тъкани или за корекция на протезното поле.
Досега за целите на имплантологията са използувани голям брой материали: метални сплави, естествени и синтетични полимери, керамични и стъкловидни композиции.
 
Изследвана е здравината, корозията, токсичността и биологичната поносимост в живи тъкани. Напоследък надделява становището, че поръозната повърхност на един имплантат предоставя възможност за прорастване на съединителна или костна тъкан.
 
Съвременните изследвания върху поръозните полимери са насочени към употре бата им като покриващ металните имплантати материал. Биокерамичните материали са чисти кристални окиси на алуминий или смес от стъкло и керамика.
 
От тях интерес представляват калциевия и магнезиевия алуминат. Материалите за имплантати с такъв биокерамичен състав са поръозни и биологичната им поносимост е много добра. Употребяват се и материали, съдържащи биовъглероди, както и усъвтршенствани композиционни материали.
 
Факторите, които предизвикват реакция на тъканите срещу имплантата, са:
   - Повръхността на имплантата;
   - Отделянето на токсични елементи;
   - Влияние на формата на имплантата върху заобикалящите го тъкани;
   - Подвижност на имплантата.
Усъвършенстването на материалите, на конструкциите и на оперативната техни ка създава предпоставки за все по-успешното приложение на имплантати, особено при по-точно определяне на показанията /възраст, общо състояние, локален статус и други/.