Зъболекари | Зъболекарски кабинети | Zabolekar.ovo.bg - Ортодонтска профилактика

ЗъболекарБГ

 

Ортодонтска профилактика

Ортодонтска профилактика

Ортодонтологията представлява част от стоматологията и изучава зъбно-челюстните деформации и аномалии, които играят важна роля за голямата честота на зъбния кариес и пародонталните заболявания, както и на редица други заболявания на лицево-челюстната област.
 
Изследването на същността, причините, развитието, признаците и лечението на зъбно-челюстните деформации са основни задачи на ортодонтологията. Ортодонската профилактика цели предовратяване на появата и развитието на зъбо-челюстните деформации.
 
Налице е тенденция за нарастване на честотата на такива деформации в детската възраст.
 
Етиологичните фактори-причинители на зъбно-челюстни деформации са най-разнообразни, като в много случаи те са свързани с бременността, раждането и кърменето, малформации в развитието на устната кухина, челюстите, зъбите, рахит, хормонални разстройства, травми.
 
Зъбно-челюстната деформация засяга отделни зъби или съотношението на двете челюсти, което променя захапката и дъвченето.
 
Лечението на зъбно-челюстните деформации е твърде сложно и продължително.
 
То цели отстраняване на болестните изменения и нарушенията във формата и функцията на дъвкателния апарат. В повечето случаи се използуват ортодонтологични апарати /неснимаеми, снимаеми, функционално действащи, пасивно-механични и други/.
 
Лечението изисква продължително носене на апаратите, дълго наблюдение и корекция. Успешната профилактика намалява честотата и тежестта на зъбно-челюстните деформации в детската възраст.