Зъболекари | Зъболекарски кабинети | Zabolekar.ovo.bg - Ортопедично лечение на дефектите на зъбните коронки

ЗъболекарБГ

 

Ортопедично лечение на дефектите на зъбните коронки

Ортопедично лечение на дефектите на зъбните коронки

На ортопедично лечение подлежат дефектите на зъбните коронки, дължащи се най-често на кариеса и неговите усложнения, на механични и други увреждания /счупване, ерозия, изтриване/. Показание за лечение същества още при коронки с непра вилна форма, големина, разположение и цвят.
 
Освен това от профилактична функци онална и естетична гледна точка трябва да се възстановяват ортопедично всички случаи на болестни промени на естествени те зъбни коронки, когато са изчерпани възможностите на консервативното лечение.
 
Временни показания за ортопедично лечение съществат при незавършено консервативно лечение, при наличие на остри и хронични заболявания на венците и лигавицата, при тежки общи заболявания, а постоянни - при хронични заболявания на зъбо-държащия апарат с подвижност на зъбите. За профилактика и лечение на дефектите на зъбната коронка се използуват следните видове изкуствени коронки:
   - Обвивни - изцяло щанцована, двучастова, из цяло лята, метална с естетична инкрустация, пластмасова и порцеланова коронка;
   - Частични коронки - полукоронка, тричетвърти и четири-пети коронки;
   - Щифтови коронки - монолитна и двучастова.
Изработката на подходяща зъбна коронка, нейното монтиране и циментиране изискват наличие на добри материали, добра зъботехническа база и стоматолог с висока квалификация.