Зъболекари | Зъболекарски кабинети | Zabolekar.ovo.bg - Ортопедично лечение със снемаеми зъбни протези

ЗъболекарБГ

 

Ортопедично лечение със снемаеми зъбни протези

Ортопедично лечение със снемаеми зъбни протези

Подвижните /снемаеми/протези представ ляват универсално лечебно средство при отстраняване на дефектите на зъбните редици.
 
Показания за такива протези същест ват в повечето случаи когато разстояни ето между наличните зъби е голямо, зъбодържащият им апарат е в незадоволително състояние, а мостови протези са противопоказани.
 
Противопоказания съществуват при психично болни, при болестни процеси в лигавицата, когато ограничаването на движенията на езика от плаката на протезата се отразява неблагоприятно върху го ворната функция. За лечение на дефектите на зъбните редици се използуват следните видове частични протези:
   - Частична протеза с цяла плака върху небцето;
   - Частична протеза с редуцирана плака, армирана, със свързваща метална част /бюгел/.
Съществуват и протези със специални средства за задържане, стабилизиране и предаване на дъвкателното предаване: частична протеза с траверси, протеза с механични стави, моделно лята частична протеза и други.
 
Изработването на една частична протеза преминава през няколко етапа - предварителен, подготвителен, пробен, зъботехнически - изготвителен, монтажен, контролен.
 
С усъвършенстването на използуваните материали и зъбно-протезни апаратури постоянно се подобряват материаловите и функционалните качества на изработените протези. За тяхната трайна употреба се налага добър инструктаж на пациентите от страна на стоматолога-ортопед.