Зъболекари | Зъболекарски кабинети | Zabolekar.ovo.bg - Промени в пародонта при системни заболявания

ЗъболекарБГ

 

Промени в пародонта при системни заболявания

Промени в пародонта при системни заболявания

Устната кухина представлява показател за общото състояние на организма. Някои системни заболявания /наследствени и при добити/ се съпътстват от промени в пародонта още в млада възраст. В редица случаи пародонтите симптоми предшестват общите изяви на системното заболяване и поради това могат да подпомогнат неговата по-ранна диагноза. Системни заболявания с промени в пародонта са захарният диабет, някои кръвни заболявания, стомашно-чревни, черно-дробни, бъбречни, ендокринни, психични и нервни заболявания, както и редица интоксикации.
 
Промените в пародонта у болни от захарен диабет показват причинно-следствена връзка. Гноенето от пародонтален джоб в млада възраст е характерно за скрито протичащ захарен диабет. При такива болни се наблюдава остър пародонтит, с костна загуба от смесен хоризонтално-вертикален вид. Тежка деструкция на пародонта се наблюдава при оперативно отстраняване на яйчниците, при операция на щитовидната жлеза и други оперативни намеси. Засягане на пародонта се установяват при левкоза, агранулоцитоза, тромбоцитопения, анемия, а и други системни заболявания.
 
Лечението на този вторичен симптомати чен паронтит, протичащ с усложнения, се провежда от група лекари-специалисти в сътрудничество със стоматолози. То е комплексно. В много случаи подобряването на основното системно заболяване улеснява лечението на пародонтита и усложненията му.