Зъболекари | Зъболекарски кабинети | Zabolekar.ovo.bg - Травми в лицево-челюстната област

ЗъболекарБГ

 

Травми в лицево-челюстната област

Травми в лицево-челюстната област

Травмата е обект на челюстно-лицевата травматология. Тя заема важно място в общия травматизъм. Счита се, че поради сво ята откритост лицето и ръцете са изложени най-често на различни травми.
 
Според класификацията на СЗО травмите се подреждат в три групи:
   - Производствени - промишлени, селскостопански и други;
   - Непроизводствени - военно-временни, само убийства, операционни, родови и други.
Травмите в лицево-челюстната област се подчиняват на общите закономерности на травмите на човешкото тяло, но се отчитат някои специфични особенности многофункционална натовареност /хранене, дишане, говор, сетивни възприятия/.
 
Само с един удар в лицево-челюстната област едновременно могат да се разтроят няколко функции. Пряко може да се увреди и цен тралната нервна система.
 
Травмите могат да засегнат меките тъкани и костите. Според целостта на кожата и лигавиците те биват:
   - Закрити - с контузия, разтягане, притискане на меките тъкани, с пълно или частично счупване на кост, увреждане на ставите;
   - Открити - разкъсано-контузни, порезни огнестрелни, рани от измръзване, изгаряне, проникващи в устната, ностната, синусните кухини и други.
Тъканните увреди допълнително се усложняват поради кръвоизлив, замърсяване с добавъчно инфектиране.
 
Тъй като разположението на лицевия нерв е повърхностно, неговото увреждане протича тежко, най-често с парализа. Поради това успехът от лечението зависи много от бързата помощ и своевременната намеса на лицево-челюстния хирург.
 
Травмите много често се съчетават с контузия, луксация /изместване/,счупване или избиване на зъби. Счупванията могат да бъдат със или без засягане на пулпата на зъба, на неговата коронкова, шийна или коренова част.
 
Нараняването на езика обикновено причиняват твърде тежки кръвоизливи, наруше ния в подвижността и сетивността му.
 
Лечението се провежда от специалист челюстно-лицев хирург в сътрудничество със стоматолози-ортопеди. То има за цел отстраняване на травматичните увреди и възстановяване на нормалната функция на тъканите и органите в лицево-челюстната област. Това се постига със щадеща хирургична и ортопедична намеса и отстраняване на инфекцията с прилагане на широкоспектърни антибактериални препарати.