Зъболекари | Зъболекарски кабинети | Zabolekar.ovo.bg - Тумори в лицево-челюстната област

ЗъболекарБГ

 

Тумори в лицево-челюстната област

Тумори в лицево-челюстната област

Лицево-целюстната онкохирургия е част от хирургическата стоматология. То изуча ва появата, развитието, признаците, диаг ностиката и лечението на туморите в устната кухина и лицево-челюстната област.
 
Редица заболявания в устната кухина или цево-челюстната област представляват предракови състояния. Такива заболявания са левкоплакията, червеният плосък лишей, някои язви на устната лигавица. Злокачествените тумори в лицево-челюстната област най-често произхождат от епителната тъкан /карциноми/ или от съединителната тъкан /саркоми/.
 
Карциномите представляват около 80 %, а саркомите - около 9 % от злокачествени те тумори в тази област. Доброкачествените тумори са предимно от зъбен произход и произхождат от емайла, дентина и цимента. Лечението на всички тумори е оперативно - отстраняване на туморната маса и околната тъкан. По показание се провежда лъчелечение.