Зъболекари | Зъболекарски кабинети | Zabolekar.ovo.bg - Възпалителни заболявания в лицево-челюстната област

ЗъболекарБГ

 

Възпалителни заболявания в лицево-челюстната област

Възпалителни заболявания в лицево-челюстната област

Във всекидневната хирургична-стоматологична практика най-често се срещат възпалителни заболявания: периодонтит /възпаление на околозъбната обвивка/, абсцес и флегмон /възпаление на рехавата и мастна тъкан на лицево-челюстната област/, остеомиелит /възпаление на костната тъкан/, лимфаденит /възпаление на лимфните възли/, сиалоаденит /възпаление на слюнчените жлези/.
 
В по-голямата си част тези заболявания са свързани със заболявания на зъбите. Често те се причиняват от остра и хронична травма или от въздействие на бактериални, химични и физико-химични болесто творни фактори.
 
Отсрият периодонтит протича с известна последователност. Отначало се появява болка и подутина в съседство на зъба. При сериозен периодонтит болката е слаба и търпима. При развитие на гноен периодонтит възпалението отначало засяга само т. н. периодонтална /околозъбна/ цепнатина. Болката става по-силна и е с пулсиращ характер.
 
В по-късен стадий се обхваща и костната тъкан на зъбната алвеола, като телесната температура се повишава, общото състояние на болните е нарушено, с гадене, главоболие и разтрисания.
 
При непредприемане на спешни лечебни мерки бързо се развива нагнояване с образуване на абсцес или флегмон. Почти в половината от тези усложнени случаи се развива остеомиелит /възпаление на костната тъкан - от обвивката `и /периоста/ дълбоко чак до костния мозък.
 
Лечението на периодонтита /остър и хроничен/ и на неговите усложнения, вклю чително абсцеса, флегмона и остеомиелита, е комплексно - с антибиотици, сулфонамиди, витамини, противоболкови средства, физикални процедури.
 
По показание се предприема хирургично-стоматологично лечение /екстракция на зъба, ницизия /срязване на меките тъкани с цел изтичане на насъбран гноен ексу дат/, апикотомия /отрязване на върха на зъбния корен/, дренаж и други начини на хирургична намеса. Гангрена на зъбната пулпа.
 
Гангрената на зъбната пулпа представлява инфектирана некроза, която настъпва като краен из ход от всички нелекувани заболявания на пулпата. Различават се два вида гангрена - суха и влажна. Гангрената може да засегне пулпата на зъба при отворена или затворена пулпна камера.
 
Когато инфекциозно-некротичният разпад обхваща само зъбната пулпа е налице неусложна-гангрена, а когато настъпват болестни изменения в околозъбните тъкани се касае за усложнена гангрена.
 
Отворената пулпна гангрена се характеризира с неприятна миризма при засмукване, променен цвят и нарушена функция на зъба при дъвкане. Зъбът е потъмнял, налице е и голяма кариесна кухина. При сондиране пулпната камера е отворена. Зъбът не боли от допир със студено, топло и сладко. Установява се тежка гангренозна миризма. При затворена пулпна гангрена зъбът изглежда здрав, но с променен цвят, понякога с болка при допир с топло.
 
Лечението на пулпната гангрена и цели отстраняване на инфекциозно-некротичните изменения. То е продължително и се провежда от стоматолог-специалист. При ранно и ефективно лечение може да се постигне пълноценен успех.